RELAY KIẾNG OMRON LY4N AC220/240

Relay 14 chân Lớn , 10A, 220VAC

0979425039