RELAY KIẾNG OMRON LY4N AC100/110

Relay 14 chân Lớn , 10A, 110VAC

0979425039