RELAY KIẾNG OMRON LY2N AC220/240

Relay 8 chân Lớn , 10A, 220VAC

0979425039