Relay 4 cực RY4S-UL-AC220

Relay kiếng Idec

14 chân dẹp, có đèn

Điện áp 220VAC

0979425039