Relay 2 cực RU2S-A24

Relay kiếng Idec

8 chân dẹp, có đèn

Điện áp 12-24VDC

0979425039