Relay 2 cực RU2S-A220

Relay kiếng Idec

8 chân dẹp, có đèn

Điện áp 220VAC

0979425039