RCCB (chống rò điện)RKP1P+N-63A, 10KA

CB tép (MCB)

Số cực : 1 cực

Dòng tải 63A

Dòng cắt 10KA

0979425039