RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-06A, 4.5KA

CB tép (MCB)

Số cực : 1 cực

Dòng tải 6A

Dòng cắt 4.5KA

0979425039