Module Mở Rộng IVC1-2TC/4TC

Nhận và xử lý tín hiệu nhiệt độ loại cặp nhiệt điện (Thermocouple)

Danh mục:
Chat Facebook
Gọi tư vấn
Chat Zalo