CB tép (MCB) BKN-b-4P-50A,10KA

CB tép (MCB)

Số cực : 4 cực

Dòng tải 50A

Dòng cắt 10KA

Chat Facebook
Gọi tư vấn
Chat Zalo