CB tép (MCB) BKH3P-80A,10KA

CB tép (MCB)

Số cực : 3 cực

Dòng tải 80A

Dòng cắt 10KA

Chat Facebook
Gọi tư vấn
Chat Zalo