Module Mở Rộng IVC1-2PT/4PT RTD

Nhận và xử lý tín hiệu nhiệt độ loại nhiệt điện trở (RTD)

Danh mục:
0979425039