MCCB không vỏ, loại 2 Pha BS32A-20A

Dãy Amper sử dụng : 20A

Loại không vỏ

Số cực : 2 cực

0979425039