MCCB không vỏ, loại 2 Pha BS32A-10A

Dãy Amper sử dụng : 10A

Loại không vỏ

Số cực : 2 cực

0979425039