MCCB có vỏ BS32A-30ACOVO

Dãy Amper sử dụng : 30A

Loại có vỏ

Số cực : 2 cực

0979425039