MCCB có vỏ BS32A-15ACOVO

Dãy Amper sử dụng : 15A

Loại có vỏ

Số cực : 2 cực

0979425039