MCCB có vỏ BS32A-10ACOVO

Dãy Amper sử dụng : 10A

Loại có vỏ

Số cực : 2 cực

0979425039