Mặt xoay sử dụng cho MCCB EasyPact 100 Schneider EZAROTDS

Mặt xoay sử dụng cho MCCB EasyPact 100 Schneider EZAROTDS

Dùng cho MCCB 2P , 3P

0979425039