Mặt xoay dài sử dụng cho MCCB EasyPact 100 Schneider EZAROTE

Mặt xoay dài sử dụng cho MCCB EasyPact 100 Schneider EZAROTE

Dùng cho MCCB 2P , 3P

0979425039