KHỞI ĐỘNG MỀM SCHNEIDER ATS22D62Q

230V: 15kW, 62A 400V: 30kW, 62A 440V: 30kW, 62A

Danh mục:
0979425039