ELCB Cheil SG32N-30A

ELCB

Dòng cắt 2.5 icu(KA)

Dòng tải tối đa 30A

Chống rò điện <30mA

0979425039