Domino Hanyoung HYT-2015

Domino khối

Dòng tải 20A

Số pha : 15 pha

Danh mục:
0979425039