Domino Hanyoung HYT-1504

Domino khối

Dòng tải 150A

Số pha : 4 pha

Danh mục:
0979425039