Domino Hanyoung HYBT-35

Domino đơn (tép)

Dòng tải 35A

Số pha : 1 pha

Danh mục:
0979425039