Domino Hanyoung HYBT-25

Domino đơn (tép)

Dòng tải 25A

Số pha : 1 pha

Danh mục:
0979425039