Domino Hanyoung HYBT-15-2

Domino đơn (tép)

Dòng tải 15A – 2 tầng

Số pha : 1 pha

Danh mục:
0979425039