Domino Hanyoung HYBT – 100

Domino đơn (tép)

Dòng tải 100A

Số pha : 1 pha

Danh mục:
0979425039