Domino Hanyoung HYBT-10

Domino đơn (tép)

Dòng tải 10A

Số pha : 1 pha

Danh mục:
0979425039