Điều khiển nhiệt độ Autonics TOL

Ngõ ra Relay hoặc SSR (Lúc đặt hàng)
Ngõ vào K , Pt , J (Lúc đặt hàng)
Dãy nhiệt độ làm việc (Lúc đặt hàng)
Dễ sử dụng
Tiết kiệm chi phí

Danh mục:
0979425039