Điều khiển nhiệt độ Autonics T4WM

Hiển thị 5 kênh đầu dò, K(CA) hoặc Pt100

Danh mục:
0979425039