ĐẦU DÒ NHIỆT K(CA) SAMIL PHI6.3*REN1/4 TW-N-K 0.1

ĐẦU DÒ NHIỆT K(CA) SAMIL PHI6.3*REN1/4 TW-N-K 0.1

0979425039