ĐẦU DÒ NHIỆT ĐỘ SAMIL PT100OHM, PHI6*REN1/4 TW-N-PT-0.1

ĐẦU DÒ NHIỆT ĐỘ SAMIL PT100OHM, PHI6*REN1/4 TW-N-PT-0.1

0979425039