ĐẦU DÒ NHIỆT ĐỘ SAMIL PT100, PHI12 TH-M-PT

ĐẦU DÒ NHIỆT ĐỘ SAMIL PT100, PHI12 TH-M-PT

0979425039