ĐẦU DÒ NHIỆT ĐỘ SAMIL PT100 OHM, PHI8*REN1/2

ĐẦU DÒ NHIỆT ĐỘ SAMIL PT100 OHM, PHI8*REN1/2

0979425039