Công tắc dòng chảy Autosigma 10 bar HFS20

Công tắc dòng chảy

Ren 27

Áp suất tối đa 10 bar

Nhiệt độ tối đa 100 độ

0979425039