CB khối (MCCB) LS ABN52c-30A, 30Ka

CB khối (MCCB)

Số cực : 2 cực

Dòng tải 30A

Dòng cắt 30KA

0979425039