Bộ định thời thực Hanyoung LY7

Kiểm tra và chỉnh sửa từng đoạn chương trình

Chọn chế độ hoạt động năm hoặc tuần

Chọn chế độ ngày nghĩ

2 ngõ ra điều khiển

Thuận tiện lắp đặt với 2 dạng đế tích hợp

Danh mục:
0979425039