Bộ định thời Hanyoung MA4N-C

Tùy chọn 6 chế độ ngõ ra

Tùy chọn 4 dãy thời gian

Tùy chọn 4 đơn vị thời gian

Tín hiệu ngõ vào start , reset

Dãy điện áp rộng

8 chân tròn

Danh mục:
0979425039