Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung AT3

Cố định đầu dò (khi đặt hàng)
Dễ sử dụng
Chỉ hiển thị nhiệt độ

Danh mục:
0979425039