Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec FOX-1PH

1 rờ-le điều khiển

– Hỗ trợ nhiều hàm cài đặt

– Sử dụng cảm biến nhiệt PT100

– Chưa bao gồm cảm biến

Danh mục:
0979425039