Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec FOX-1CH

1 rờ-le điều khiển

– Dãy nhiệt độ -50~400 độ

– Hỗ trợ nhiều hàm cài đặt

– Sử dụng cảm biến nhiệt K

– Chưa bao gồm cảm biến

Danh mục:
0979425039