Bảo vệ thấp áp sử dụng cho MCCB 4P EasyPact 250 Schneider EZEUVRN048DC

Bảo vệ thấp áp sử dụng cho MCCB 4P EasyPact 250 Schneider EZEUVRN048DC

Điện áp định mức : 48VDC

0979425039