Bảo vệ thấp áp sử dụng cho MCCB 4P EasyPact 250 Schneider EZEUVRN024DC

Bảo vệ thấp áp sử dụng cho MCCB 4P EasyPact 250 Schneider EZEUVRN024DC

Điện áp định mức : 24VDC

0979425039